WhatsApp Destek

Jinekolojik kanserlerin kadınların cinsel yaşamı

Jinekolojik kanserlerin kadınların cinsel yaşamına olan etkilerini değerlendirmek

Jinekolojik kanserlerin kadınların cinsel yaşamına olan etkilerini değerlendirmek ve Türkçe bir ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçları, jinekolojik kanserlerin cinsel yaşam üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkinin farklı faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları, hastaların cinsel sağlık hizmetlerinde ve tedavi süreçlerinde daha iyi desteklenmesi için klinik uygulamalara rehberlik edebilir.

Bu çalışma, jinekolojik kanserlerle ilgili cinsel yaşamı ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmayı tanımlamaktadır. Çalışma, Türk diline uyarlanmış bir ölçek olan "Kadın Kanseri Olan Hastalarda Seks Ölçüm Skalası"nın Türkçe geçerlilik ve güvenirliğini belirlemek için yapılmıştır.

Araştırma, Ankara'da bulunan iki üniversite hastanesi ve bir devlet hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem, over, endometrium, serviks, vulva, vajina ve tuba kanseri tanısı almış, 18 yaşından büyük, cinsel yönden aktif, tedavisi tamamlanmış, terminal dönemde olmayan, okur-yazar olan, anket doldurabilecek durumda olan ve gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 150 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Etik kurul onayı ve ilgili kurumlardan izin alınmıştır.

Çalışma verileri, araştırmacı tarafından hastalar için hazırlanan bir anket formu ve çeşitli ölçekler kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde çeşitli parametrik ve non-parametrik testler uygulanmıştır.

Çalışma sonucunda, "Kadın Kanseri Olan Hastalarda Seks Ölçüm Skalası"nın Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu saptanmıştır. Ayrıca, menopozdaki hastaların cinsel aktivitelerinde diğer gruplara göre daha fazla azalma olduğu, serviks kanseri olan hastaların cinsel fonksiyonlarında diğer kanser türlerine göre daha fazla bozulma olduğu ve hastalığın evresine göre vücut şekli ve cinsel fonksiyonlar üzerinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Bu çalışma, jinekolojik kanserlerle ilişkili cinsel yaşamı ve etkileyen faktörleri belirlemek için önemli bir katkı sağlamaktadır. Ancak, sonuçların daha geniş bir hasta popülasyonunda teyit edilmesi ve farklı faktörlerin etkisini inceleyen daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışma, jinekolojik kanserlerin kadınların cinsel yaşamı üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Ankara'da bulunan üç farklı hastanede gerçekleştirilmiş olup, toplamda 150 jinekolojik kanser hastasıyla yapılmıştır. Hastaların yaşları 18 ve üzeri olup, cinsel olarak aktiftirler ve tedavileri tamamlanmıştır.

Araştırmanın ana amaçlarından biri, "Kadın Kanseri Olan Hastalarda Seks Ölçüm Skalası"nı Türkçe'ye uyarlamak ve bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Bu ölçek, hastaların cinsel yaşamlarını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Ayrıca, araştırmada Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu Yaşam Kalitesi Ölçeği-30, Beck Depresyon Envanteri ve Beck Umutsuzluk Ölçeği gibi diğer ölçekler de kullanılmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre, ölçeğin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin dil geçerliği, kapsam geçerliği ve yapı geçerliği analizleri yapılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, ölçeğin iç tutarlık ve zamana göre değişmezlik açısından da güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Çalışma ayrıca, jinekolojik kanserlerin cinsel yaşam üzerindeki etkilerini değerlendirmek için çeşitli faktörleri incelemiştir. Örneğin, menopozdaki hastaların cinsel aktiviteleri diğer gruplara göre daha fazla azalma olduğu bulunmuştur. Ayrıca, serviks kanseri olan hastaların cinsel fonksiyonlarında diğer kanser türlerine göre daha fazla bozulma olduğu tespit edilmiştir.

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı