WhatsApp Destek

Akciğer kanseri tedavisi

Akciğer kanseri tedavisi

Akciğer kanseri tedavisi, birçok faktörü göz önünde bulundurarak kişiye özgü bir yaklaşım gerektirir. Bu faktörler arasında kanserin evresi, türü, genel sağlık durumu, yaş, diğer tıbbi durumlar ve hasta tercihleri yer alır. Akciğer kanseri tedavisi genellikle aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçının kombinasyonuyla gerçekleştirilir:

  1. Cerrahi Tedavi: Kanser, erken evrelerde tespit edilmişse ve yayılma sınırlıysa, cerrahi müdahale tercih edilebilir. Cerrahi tedavi, kanserli dokunun çıkarılması amacıyla gerçekleştirilir.

  2. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlar. Hem cerrahi öncesi tedavi olarak hem de cerrahi sonrası ek tedavi olarak kullanılabilir.

  3. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini yavaşlatmak için ilaçların kullanılmasıdır. Genellikle ileri evrelerdeki kanserlerde ve metastaz yapmış durumlarda tercih edilir.

  4. Hedefe Yönelik Tedavi: Belirli genetik mutasyonlara sahip olan tümörler için özel olarak tasarlanmış ilaçlarla tedavi edilir. Bu tedavi, kanser hücrelerini daha hassas bir şekilde hedefler ve sağlıklı hücrelere daha az zarar verir.

  5. İmmünoterapi: İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını ve saldırmasını sağlamak amacıyla kullanılan tedavi yöntemidir.

  6. Yönlendirilmiş Radyoterapi (SBRT, SRS vb.): Sınırlı sayıda ve yerleşimli metastatik lezyonları hedef almak için kullanılan yüksek dozda radyoterapi yöntemleridir.

  7. Palyatif Bakım: Bu yaklaşım, kanserin ileri evrelerindeki hastaların yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Semptomların yönetimi ve rahatlatıcı tedavileri içerebilir.

Tedavi seçimi, bir tıbbi ekibin kararıyla yapılır ve hasta ile paylaşılır. Hasta ve doktor, tedavinin potansiyel faydalarını, risklerini ve yan etkilerini dikkate alarak en uygun tedavi planını oluştururlar. İleri tıbbi teknoloji ve bilgiye dayalı olarak, akciğer kanseri tedavisi giderek kişiselleştirilmiş ve etkili bir şekilde yönetilmektedir.

Genellikle akciğer kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Cerrahi: Erken evre akciğer kanseri vakalarında, tümörün çıkarılması için cerrahi müdahale tercih edilebilir. Cerrahi, tüm akciğerin (lobektomi) veya tümörün (wedge rezeksiyonu) kısmi çıkarılmasını içerebilir. Ayrıca, lenf düğümlerinin çıkarılması (lenf nodu diseksiyonu) da yapılabilir.

Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınların kullanılmasıyla kanser hücrelerinin öldürülmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Akciğer kanseri tedavisinde, tümöre yönlendirilmiş radyoterapi (hedefe yönelik radyoterapi) veya genel göğüs radyoterapisi uygulanabilir. Radyoterapi, cerrahiye ek olarak veya cerrahi sonrası tedavi olarak kullanılabilir.

Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini kontrol altına almak için kullanılan ilaçların kullanılmasıdır. Akciğer kanserinde kemoterapi genellikle sistemik olarak kullanılır, yani ilaçlar vücuda yayılarak tüm vücuttaki kanser hücrelerine etki eder. Kemoterapi, tümörün küçültülmesi, yayılımın kontrol altına alınması veya cerrahi öncesi veya sonrası tedavi amacıyla kullanılabilir.

Hedefe Yönelik Tedavi: Bazı akciğer kanseri vakalarında, kanser hücrelerinin belirli genetik veya moleküler özelliklerine dayalı olarak hedefe yönelik tedaviler kullanılabilir. Bu tedaviler, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen veya öldüren spesifik ilaçlar veya moleküllerin kullanılmasını içerir. Örnek olarak, EGFR inhibitörleri, ALK inhibitörleri ve immünoterapi gibi tedaviler verilebilir.

İmmünoterapi: İmmünoterapi, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı aktive ederek veya düzenleyerek kanserle mücadele etmeyi hedefler. Bu tedavi, immün sistem hücrelerini güçlendiren veya kanser hücrelerini hedefleyen ilaçların kullanılmasını içerir.

Tedavi planı, hastanın durumuna ve kanserin özelliklerine göre bireysel olarak belirlenir. Sıklıkla, birkaç tedavi yöntemi kombinasyon halinde kullanılır veya tedavi süreci aşamalı olarak ilerleyebilir. Tedavi planı ve yöntemleri, bir multidisipliner sağlık ekibi tarafından değerlendirilir ve hastanın tercihleri ve genel sağlık durumu dikkate alınır.

Hedefe Yönelik Radionüklit Tedavisi: Bu tedavi yöntemi, kanser hücrelerine doğrudan radyoaktif maddelerin verilmesini içerir. Radyoaktif maddeler, tümör hücrelerine bağlanarak radyasyonu tümör bölgesine odaklar ve kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olur.

Fotodinamik Tedavi: Fotodinamik tedavi, tümör hücrelerini yok etmek için ışık ve fotosensitif ilaçların birleşimini kullanır. Fotosensitif ilaç, tümör hücrelerine verilir ve ardından belirli bir dalga boyuna sahip ışıkla uyarılır. Bu, ilacın aktive olmasını sağlar ve tümör hücrelerini hedef alır.

Kryoterapi: Kryoterapi, kanserli dokunun dondurulması ve ardından çözülmesi yoluyla kanser hücrelerinin öldürülmesini amaçlar. Bu yöntem, tümörleri küçültmek veya semptomları hafifletmek için kullanılabilir.

Destekleyici Bakım: Akciğer kanseri tedavisi sırasında, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek ve semptomları hafifletmek için destekleyici bakım sağlanır. Bu, ağrı yönetimi, antiemetik ilaçlar, nefes egzersizleri, beslenme desteği ve psikososyal destek gibi çeşitli yöntemleri içerebilir.

Tedavi planı, kanserin evresine, türüne ve yayılma derecesine bağlı olarak değişir. Tedavi süreci genellikle bir dizi tedavi seansından oluşur ve hastaların düzenli takibi ve kontrolü önemlidir. Tedavi seçenekleri ve süreci hakkında daha fazla bilgi almak için bir onkolog veya sağlık uzmanıyla görüşmek önemlidir.

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı